BRENDING I GRAFIČKI DIZAJN

Korporativni identitet Ili brending kompanije, predstavlja kompletan grafički identitet Vaše firme kojim se predstavljate potencijalnim klijentima u javnosti. Korporativni identitet nije samo logo ili ime kompanije, iako su to najvidljivije komponente, on treba da poveže sve različite elemente posla u jednu celinu. Korporativni identitet omogućava kompaniji da izgradi prepoznatljivost i lojalnost među klijentima. Efikasna kampanja identiteta je stalna primena ovih elemenata u svim oblicima komunikacije, od vizit karti do prezentacija na računaru i uniformi zaposlenih.

Sve to, vremenom, doprinosi isticanju Vašeg proizvoda u odnosu na konkurenciju. Dolazite do stalnih konzumenata i osvajate tržište, ne samo kvalitetom već i prepoznatljivošču, odnosno – brendom.

Grafički dizajn je „umetnost vizuelne komunikacije koja kombinuje slike, reči i ideje i prenosi ih na publiku“. Grafički dizajner je odgovoran za uređenje i korišćenje elemenata na različitim vrstama medija i to su upravo ti elementi koji doprinose uspešnom formiranju korporativnog identiteta i građenju brenda.

U domen dizajna spadaju:
Logo, vizit karte, memorandumi, flajeri odnosno letci, razna oglasna rešenja, knjige, brošure i katalozi, plakati, pakovanja i ambalaže, časopisi i novine, čestitke, bilbordi, roll up-ovi, baneri kao i brendiranje vozila…

Ciljevi koji su potrebni dobrom brendu su:

Da biste uspeli u brendiranju morate razumeti potrebe i želje svojih klijenata.
Jak brend je od neprocenjive vrednosti i zbog toga je važno je da se utroši vreme, na ulaganje u istraživanje, definisanje i izgradnju svoje marke. To je temeljni deo marketinške komunikacije koja doprinosi daljem rastu kompanije i koja vezuje klijenta na duge staze. (Pogledajte naše radove)


UX/UI DIZAJN

Web dizajn i izrada web sajta je kao građenje kuće. Za uspešan proizvod potrebni su: planiranje i stabilan temelj. Mi Vam možemo pomoći od početka do kraja celog procesa.

Stupite u kontakt sa nama i diskutujte o projektu i ciljevima, na osnovu kojih možemo izraditi nacrte korisničkog iskustva UX (user experience) kako bi se postiglo da korisnici veb sajta razumeju konkretnu poruku koju im saopštavate, kroz celu strukturu web stranica. Svaki klik je jednako važan, ako usmerava korisnika ka cilju koji želite da ostvarite.

Sakupite i organizujte kompletan sadržaj, kako bi mogli da spram ciljne grupe definišemo korisnički interfejs UI (user interface) odnosno grafički dizajniramo web stranice ili aplikacije.

Uopšteno govoreći, kada započinjete izradu web sajta, najbolje je fokusirati se na osnovne informacije kroz koje želite da komunicirate sa posetiocima.

Postavite sebi pitanja: Koje informacije su najvažnije? Šta želite da istaknete? Šta želite da postignete? Mi Vam možemo pomoći da za to nađete najbolji način i realizujete konkretna rešenja.


WEB DEVELOPMENT

Front-end Web Development

Frontend se fokusira na izgled veb sajta. Front-end programer prilagođava logotipe, boje, ikone, slike i kompletan korisnički interfejs veb sajtu. Štaviše, moraju da obezbede da se website ispravno prikazuje kada se otvori na svakom tipu uređaja. Pravilan prikaz će morati da se obezbedi, pored desktopa, za laptopove, mobilne telefone, tablete itd. Takođe, trebalo bi da bude optimizovan po najnovijim standardima za pretraživače. Većinu vremena, programski jezici koji se koriste su HTML, CSS i Javascript.

Back-end Development

Zamislite back-end razvoj kao osnovu na kojoj će veb lokacija raditi. Ovo uključuje pisanje odgovarajućeg koda koji obezbeđuje izvršavanje određenih zadataka i održavanje koda kako bi ispunili budući zahtevi same aplikacije. Java, PHP i MySQL su konvencionalni programski jezici koji se koriste za kodiranje, ali možemo koristiti druga rešenja spram potreba klijenata.

Izrada WordPress sajtova

Nudimo usluge dizajna i izrade website-a, kao i posebnu uslugu mesečnog održavanja (pod tim podrazumevamo redovni backup i održavanje sistema). Sistem u kom radimo je WordPress open source sistem i garantujemo da je on najbolji i najpodržaniji, trenutno, sistem na internetu. Cene dizajna i izrade variraju u zavisnosti od potreba klijenta, tako da uvek ostavljamo prostor za dogovor u skladu sa željama i vremenskim rokovima. Održavanje wordpress sistema se vrši po izboru klijenta, ali je preporučljivo. Cena se može definisati na mesečnom ili na godišnjem nivou u zavisnosti od složenosti sistema i potreba klijenta.