Poslovi sadašnjice – UX/UI dizajner

Mnoga sadašnja IT zanimanja nisu ni postojala pre 5 godina, a sada su u ekspanziji. Jedan od takvih poslova je UX/UI dizajner. Pre svega, treba istaći da ovaj posao zahteva ozbiljnu posvećenost web dizajnu, web aplikacijama, platformama kao i posvećenost odnosu kompanija – korisnik.
ux

Šta je UX/UI dizajner?

UX ili User Experience – korisnički doživljaj  se odnosi na funkcionalnost, dostupnost sadržaja i interaktivnost sajta. Dobar UX dizajner treba da približi želje i potrebe kompanije i njenih korisnika kroz planiranje, programiranje i grafički dizajn. Naime, treba da pronađe najbolji način da predstavi proizvod putem web aplikacije i tako veže korisnika za kompaniju. Šta želi korisnik, a šta kompanija? Šta je sve korsnik u mogućnosti da uradi? Kako to utiče na profit? Sve su to pitanja koja treba postavljati u samom startu UX razvoja. Sledeći korak je izrada wire frames – kostura sajta bez osvrta na dizajn. Gde se šta nalazi, tekst, slike, važni delovi koje treba istaći (prethodno utvrđeni istraživanjem). I konačno, web dizajniranje kojim se čini da čitav, sada već funkcionalan, sistem bude predstavljen na vizuelno interesantan način. Tako dolazimo i do UI dizajnera.

UI ili User interface dizajner – za razliku od UX dizajnera koji se bave ukupnim doživljajem korisnika u odnosu na proizvod, korisnički interfejs dizajneri brinu o tome kako je proizvod postavljen. Oni su zaduženi za dizajniranje svake stranice sa kojima je korisnik u interakciji, tačnije za stvaranje grafičkih rešenja, ilustracija i ikonica.
Ovo je jedan od onih poslova koje je teško objasniti roditeljima, a zapravo su poslovi koji postaju svakodnevica u svim segmentima jedne kompanije. Bez toga se, u bliskoj budućnosti, i neće moći pristupiti izradi i dizajnu ozbiljnog web sajta.